MEDISINSKE FORHOLD

Eteriske oljer kan være til god støtte når det kommer til helse, men som med alt annet - kan det også være behov for at man tar noen hensyn ut i fra helsetilstand. Det er fint å kunne drøfte utfordringene med sin oljeveileder, og boken Modern Essentials håndbok kan være ett godt verktøy. 

Men om man har krevende utfordringer eller bruker medisiner anbefales det alltid at man forhører seg med lege. Dette fordi de eteriske oljene kan påvirke medisinske forhold/ legemiddelinteraksjoner. Så om du bruker medisiner eller har spesielle helseutfordringer, si gjerne i fra til din oljeveileder - men rådfør deg også med lege. Måten det kan påvirke medisinske forhold på, er at noen eteriske oljer har komponenter som kan blokkere eller øke effekten av visse typer legemidler. Men det fine med eteriske oljer er at ulike oljer kan støtte oss etter formål, så om det er en eterisk olje du frarådes - kan din oljeveileder finne "en god nummer to" til deg. 

Er du gravid kan eteriske oljer være til god støtte både under graviditet, fødsel og ammeperiode. Om du er i noen av disse fasene, skal noen eteriske oljer tynnes ut ekstra godt eller unngås. Dette kan du skaffe deg informasjon om via din oljeveileder, i boken Modern Essentials Håndbok, eller på din konto hos DoTERRA. 

Det er fint å kunne bruke eteriske oljer til å støtte kroppen, og gjennom hverdagslige utfordringer. Når man skal støtte kroppen etter konkrete formål, handler det da om hvordan kjemien i oljen er satt sammen. Bruk dine verktøy for å finne eteriske oljer som passer etter ditt formål, å les gjerne mer om personen bak Min Mulighet, for å se hva eteriske oljer kan gjøre for hver enkelt.